Үлкен дәретке жүйелі түрде бару керек!1
Бұл күнделікті тамақ ішу мен жақсы ұйықтау сияқты қалыпты табиғи қажеттілік1

  • Іш қату өміріңізді қиындата ма?
  • Проблемадан құтылу жолын іздеп жүрсіз бе?
  • Тексерілген іш жүргізетін дәрі бар.
Неге Дюфалак®?
Тиімділігі
  • Іш қатуды ішекті тітіркендірмей жұмсақ емдейді
  • Пайдалы бактериялардың өсуіне себепші болады, микрофлора балансын қалпына келтіреді2
Ыңғайлылығы
  • Күніне 1 рет қабылдау керек2
  • «Қалташалар» өзіңмен алып жүруге ыңғайлы
Қауіпсіздік
  • Жаңа туылған балаларға, сондай-ақ жүкті және бала емізетін әйелдерге ішуге болады2
  • Қажетінше ұзақ уақыт ішуге болады3
1. Хронобиология және хрономедицина: Нұсқаулық / С. И. Рапопорт, В. А. Фролов, Л. Г. Хетагурова редакциясымен шығарылған. Мәскеу. «Медицинское информационное агентство» ЖШҚ, 2012. – 480 б.: сур. 2. Дюфалак® және Дюфалак® Фрут дәрілік препаратын медициналық қолдану жөніндегі нұсқаулықтар. 3. I. Boisson. Traitement de la constipation chronique par Duphalac® Tolerance a long terme. M. C. D.-1995-24-№ 8 4. «Абботт» компаниясының Дюфалак® препараты дәрігерлер Қазақстандағы А06А Іш жүргізетін препараттар тобынан тағайындайтын препараттар арасында бірінші орынға ие. Осы ақпарат «Ipsos» компаниясының деректеріне негізделеді және 2018 жылғы қарашадағы жағдай бойынша жарамды. 5. А. С. Логинов, А. И. Парфенов Ішек аурулары. Дәрігерлер нұсқаулығы. Мәскеу, «Медицина», 2000 6. Г. Е. Ройтберг, А. В. Струтынский. Ішкі аурулар. Асқорыту мүшелерінің жүйесі: оқу құралы. 3-басыл. – М.: МЕДпресс-информ, 2014. – 560 б. 7. А. И. Хавкин. Асқорыту жолының микрофлорасы. – М: Әлеуметтік педиатрия қоры, 2006, 416 б. 8. Е. А. Белоусова Егде жастағы пациенттердің іш қатуын емдеу. Клиникалық геронтология. – 2006, № 1, 58–65-б.. 9. В. А. Лебедев және бірлесіп жазған авт. Жүкті әйелдердің іш қатуы: проблеманы шешу жолдары. № 8-9 ауыр пациент, 10-том, 2012 10. Балалар гастроэнтерологиясы: Дәрігерлер нұсқаулығы / проф. Н. П. Шабаловтың редакциясымен шығарылған. – 2-басыл., қайта өңдел. және толықт. – М.: МЕДпресс-информ, 2013. – 760 б.: сур. *Patent 2811450 USA, «Laxative composition and method of use».